Osoba pierwszego kontaktu

Od czerwca 2020 roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży.
Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu.
W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. 

 

W naszej parafii jest nią

Pan Mariusz Kobiella
adres e-mail: mariuszkobiella@gmail.com