Modlitwy

Jubileuszowy Akt Poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Chryste, Synu Boga i Człowieku, Odwieczny Panie wszechrzeczy i Królu wieków!

czytaj więcej

Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

czytaj więcej

Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Jezu miłujący nas całym serce, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. 

czytaj więcej

Akt Oddania Dzieci I Młodzieży Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa. My chłopcy i dziewczęta, stajemy na Twoje wezwanie. Przyszedłeś Jezu zapalić na świecie ogień Twej miłości. Podejmujemy Twe hasło. 

czytaj więcej

Akt Osobistego Poświęcenia Się Sercu Pana Jezusa

Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś.

czytaj więcej

Akt Poświęcenia Się Boskiemu Sercu

Ja,… oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

czytaj więcej

Akt Oddania Bożemu Sercu

Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu, a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych chwilach dziejowych!

czytaj więcej

Modlitwa „Świety Michale…”

Wobec licznych funkcjonujących tłumaczeń modlitwy papieża Leona XIII, proponuje się korzystanie z następującej formuły

czytaj więcej