konkursy

W związku z obchodami 100 lecia naszej parafii ogłaszamy konkursy:

·        Konkurs plastyczny pt. „Parafia oczami dzieci”

Cel konkursu:

  • zachęcenie dzieci do zapoznania się z historią i czasami współczesnymi naszej Parafii (kościół, ołtarze, kaplice, ważne wydarzenia itp.)
  • rozwijanie umiejętności i wrażliwości plastycznej;

Konkurs adresowany jest do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 0 – 3
  • klasy 4 – 6

Prace należy wykonać samodzielnie, techniką dowolną, format A-4.

Na odwrocie należy napisać: imię, nazwisko, klasę, nr tel. rodzica.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

 

·        Konkurs literacki pt. „Z kart historii mojej parafii”.

Format wiersza, opowiadania: max. 1 str. A4 (ok. 250 słów)
Konkurs adresowany jest do młodzieży (od kl. 7) oraz osób dorosłych.

Praca na odwrotnej stronie powinna zawierać imię  i nazwisko oraz nr telefonu.

Prace do obu konkursów należy złożyć do 15 sierpnia.

Zgłoszenie prac do konkursu jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ich autorów oraz publikację w mediach przez organizatorów konkursu.

Prace konkursowe oceni jury. Konkurs z nagrodami.

 

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas festynu parafialnego połączonego z obchodami jubileuszu, który odbędzie się 9 września.