ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX niedziela zwykła – 22.10.2023 r.

 

Wspomnienie Św. Jana Pawła II

 

 

1.      Dziś we wspólnocie Kościoła obchodzona jest dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny (22-28 X). Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszamy im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. Światowy Dzień Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami. Za każdy gest dobroci wobec misjonarzy składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

2.      W środę będzie dodatkowo Msza św. w Niepoczołowicach o 17.00.

 

3.      W piątek przypada rocznica nominacji biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny (2012), którego Bóg niech zachowa w najdłuższe lata!

 

4.      W piątek po wieczornej Mszy św. odbędzie się spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowania (8 klasy).  Młodzież uczestniczy również w różańcu.

 

5.      W sobotę, 28 października w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

 

6.      Zbiórka ministrancka odbędzie się w sobotę o 10.00 w kościele w Lini.

 

7.      W przyszłą niedzielę - ostatnią października - obchodzić będziemy uroczystość Rocznicy Poświecenia Własnego Kościoła.

 

8.      Przypominamy, że najbliższy planowany termin chrztu św. to 12 listopada o godz. 11.00.

 

9.      W Uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich, 1 listopada w środę Msze św. będą w Lini o godz.: 8.00, 9.30, 11.00 – z procesją i 15.00; w Kętrzynie o godz. 8.00  i w Niepoczołowicach o godz. 9.30. Wypominki za zmarłych będziemy odmawiali w dni powszednie tylko w kościele w Lini począwszy od czwartku (3 listopada). Wypominki jednorazowe można zostawiać w zakrystii i u P. Organisty, a wypominki roczne prosimy zgłaszać bezpośrednio do księży. 

 

10. 1 listopada, tak jak w minionych latach będziemy mogli włączyć się w budowę Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego w Pogorzelicach. Inwestycja ta jest już zrealizowana w 65%. Obecnie trwają już prace wewnątrz budynku. Ofiary  do puszek będą zbierane przy bramach naszego cmentarza parafialnego.