Bierzmowanie

Jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Jest on udzielany temu, kto powinien zdawać sobie sprawę z tego, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem. Od momentu przyjęcia tego sakramentu wierzący ma głosić swoim życiem Jezusa Chrystusa i apostołować wśród innych ludzi.
 
Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:
 
namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
 
nałożenie ręki biskupa na jego głowę, 
 
słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
 
W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.
 
Skutki bierzmowania są następujące:
 
udoskonala łaskę chrztu,
 
głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
 
ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 
pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 
udoskonala naszą więź z Kościołem,
 
umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.
 
 Aby przyjąć ten sakrament należy:
 
Ukończyć katechizacje na etapie II lub III klasy gimnazjum.
 
Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym przez katechetę.
 
Zdać egzamin dopuszczający do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.
 
Uczestniczyć w „roku przygotowawczym” przez Niedzielną eucharystię, spowiedź i komunię pierwszopiątkową oraz inne wymagania określone przez Księdza Proboszcza, a świadczące o dojrzałości chrześcijańskiej.
 
Dostarczyć „świadectwo chrztu” (Ad Sacra).
 
W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z Księdzem Proboszczem.